Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih...

Novice

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij. Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40 (prej 0,40 brez višine zaprošenega kredita). Omejitev financiranja ostaja zgolj za primarno kmetijsko proizvodnjo ter sektor ribištva...

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva na področju prve stopnje predelave lesa. Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje, letno predelajo pod 10.000 m3 lesa in imajo registrirano eno od naslednjih dejavnost s šifro: 02.200 –...

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti največ 50.000 EUR – obrestna mera je fiksna 1,1 % – odplačilna doba do 5 let z 6 mesečnim moratorijem – kredit lahko namenite za obratna ali osnovna...

Samo do 7. novembra je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva podjetjem (MSP) v višini do 40.000 EUR za zagon dejavnosti v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo, s ciljem izboljšati poslovanje in konkurenčnost podjetja na domačih in tujih trgih. Več o razpisu si lahko preberete v nadaljevanju oz. nam pošljete povpraševanje. Datum objave:  06.10.2017 Rok za prejem ponudb: ...

Samo do konca meseca avgusta je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva v višini med 30% in 50% za investicije na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji