Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Novice

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. Podpora iz podukrepa 4.2 se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, ...

Vavčer za certifikate kakovosti   Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in...

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Predvidena...

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo...

P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti največ 50.000 EUR, – obrestna mera je fiksna 1,1 %, – odplačilna doba do 5 let z 6 mesečnim moratorijem, –...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji