P1 plus 2019

20. marec 2019 | Rubrika: Glavna novica

P1 plus 2019 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni razpis P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.   Produkt...

Novice

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.   Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala...

Javni poziv za vavčerje, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI Slovenski podjetniški sklad je 22.02.2019 objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za internacionalizacijo lahko pridobila: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih. Vavčer za udeležbo v...

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. Podpora iz podukrepa 4.2 se nameni za naložbe v: predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, ...

Vavčer za certifikate kakovosti   Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in...

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Predvidena...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji