Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Novice

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018 Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa.  Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij na območju  Pokolpja ter  Hrastnika, Radeč in Trbovelj. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali...

Sredstva za energetske sanacije

6. november 2018 | Rubrika: Brez kategorije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju...

Ugodno financiranje preko SID banke    SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.   Podjetjem so na voljo naslednji programi:  MSP 8 - Financiranje malih in srednje velikih...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji