Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 28. 10. 2016 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev....

Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu v petek dne 25.11.2016  objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer: 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter 7. javni...

Naš projektni team je uspel s prijavljenim projektom našemu naročniku pridobiti nepovratna sredstva v višini skoraj 1 mio eur (996.000 EUR).

 

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. V...

Slovenski podjetniški sklad je razpisal dodatni rok, za oddajo vlog za mikrokredite P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja in socialno vsebino. Razpisu P7 sop 2016 se dodaja nov rok za oddajo vloge, to je 30.9.2016. Podjetja s statusom socialnega podjetja ali s socialno vsebino še imate čas, da pravočasno oddate vlogo za mikrokredit do max. višine 25.000 EUR/podjetje z nižjimi...

Slovenski podjetniški sklad je najavil predčasno zaprtje razpisa za pridobitev ugodnih garancij za bančne kredite (P1plus 2016) zaradi porabe sredstev. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, zato pohitite s prijavo, saj je na voljo še cca. 10 mio EUR garancij, kar naj bi predvidoma zadostovalo še za dva razpisna roka: 15.08.2016 in 01.09.2016. Vloge, ki so na razpis  prispele do vključno...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji