Javni razpis E-POSLOVANJE

26. september 2018 | Rubrika: Glavna novica

Javna agencija Spirit Slovenija je dne 07.09.2018 objavila javni razpis za E-poslovanje. Prijavitelji lahko pridobijo do 30.000 EUR nepovratnih sredstev oz. 70% sofinanciranje za: spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, krepitev...

Novice

Ponovno je objavljen javni razpis, ki nudi nepovratne spodbude za naložbe na področju predelave kmetijskih proizvodov. PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  za leto 2018 Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije Datum objave: 11.05.2018 Predmet: predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj...

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij. Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40 (prej 0,40 brez višine zaprošenega kredita). Omejitev financiranja ostaja zgolj za primarno kmetijsko proizvodnjo ter sektor ribištva...

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva na področju prve stopnje predelave lesa. Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki izpolnjujejo pogoje za mikro ali malo podjetje, letno predelajo pod 10.000 m3 lesa in imajo registrirano eno od naslednjih dejavnost s šifro: 02.200 –...

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti največ 50.000 EUR – obrestna mera je fiksna 1,1 % – odplačilna doba do 5 let z 6 mesečnim moratorijem – kredit lahko namenite za obratna ali osnovna...

Samo do 7. novembra je odprt javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva podjetjem (MSP) v višini do 40.000 EUR za zagon dejavnosti v problemskih območjih z visoko brezposlenostjo, s ciljem izboljšati poslovanje in konkurenčnost podjetja na domačih in tujih trgih. Več o razpisu si lahko preberete v nadaljevanju oz. nam pošljete povpraševanje. Datum objave:  06.10.2017 Rok za prejem ponudb: ...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji