Nepovratna sredstva in brezobrestni kredit za nakup nove strojne opreme   Eko sklad v okviru javnega poziva 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije nudi podjetjem tudi financiranje nakupa...

Novice

Posebne spodbude P4L 2019

15. julij 2019 | Rubrika: Brez kategorije

P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.    Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in...

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Pridobitev nepovratnih sredstev ni...

P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil dopolnitev razpisa P7R 2018, kateri je bil prvotno objavljen 28.12.2018 v Uradnem listu. To pomeni, da bodo lahko do ugodnih mikrokreditov SPS-a v sklopu razpisa P7R 2018, ki je namenjen mikrofinanciranju podjetij na problemskih območij, pod enakimi pogoji dostopala...

Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali ...

Vavčerji, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila: Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing, Vavčer za dvig digitalnih kompetenc ter Vavčer za kibernetsko varnost.    MSP lahko preko vavčerjev hitro...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji