Voščilo

20. december 2016 | Rubrika: Glavna novica

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov. Vsem prijateljem, strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje in prijetno sodelovanje ter želimo...

Novice

Slovenski podjetniški sklad (SPS) leto 2016 zaključuje z objavo še zadnjega javnega razpisa. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek 30.12.2016 v Uradnem listu RS št. 84/2016 in na spletni strani SPSa objavil javni razpis P7R - Mikrokredite za problemska območja v Republiki Sloveniji. SPS mikrokredite odobrava že vse od leta 2012 dalje, tokrat pa prvič za mikro, mala in srednje...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu v petek dne 25.11.2016  objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer: 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter 7. javni...

Naš projektni team je uspel s prijavljenim projektom našemu naročniku pridobiti nepovratna sredstva v višini skoraj 1 mio eur (996.000 EUR).

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu dne 28. 10. 2016 objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem...

  Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. V...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji