Občutno znižajte stroške financiranja in namesto za limit ali komercialni kredit zaprosite za kredit s subvencionirano obrestno mero. Slovenski podjetniški sklad in SID banka nudita kredite za osnovna in obratna sredstva z različnimi možnostmi...

Novice

Slovenski podjetniški sklad je najavil predčasno zaprtje razpisa za pridobitev ugodnih garancij za bančne kredite (P1plus 2016) zaradi porabe sredstev. Javni razpis je odprt do porabe sredstev, zato pohitite s prijavo, saj je na voljo še cca. 10 mio EUR garancij, kar naj bi predvidoma zadostovalo še za dva razpisna roka: 15.08.2016 in 01.09.2016. Vloge, ki so na razpis  prispele do vključno...

Slovenski podjetniški sklad je v petek, dne 15. 7. 2016, v Uradnem listu Republike Slovenije objavil razpis P2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v skupni višini 0,5 milijona evrov in na ta način letos prvič omogočil mladim podjetjem, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa, dostop do zagonskih nepovratnih sredstev. Upravičena podjetja do sofinanciranja po...

Javna agencija Spirit Slovenija je v petek, dne 08.07.2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leti 2016 in 2017. Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 3.000.000 EUR od tega 1.500.000 EUR za leto 2016 in 1.500.000 EUR za leto 2017. Sofinanciranje je v višini 50% upravičenih stroškov oz. največ 10.000 EUR na prijavitelja. Podjetja se...

Javna agencija Spirit Slovenija je v petek 01.07.2016 objavila dva javna razpisa. Prvi nudi sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v višini 50% upravičenih stroškov oz. največ 4.500,00 EUR nepovratnih sredstev na upravičenca. Drugi javni razpis pa spodbuja tuje neposredne investicije v Republiki Sloveniji. Predmet razpisa je dodelitev finančnih spodbud  za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24.06.2016  v Uradnem listu danes objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.   Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev.   Višina sofinanciranja se giblje med 30 % in 50% upravičenih...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji