Slovenski regionalno razvojni sklad je z dne 3. 2. 2017 objavil dva javna razpisa, ki nudita ugodna posojila in sicer: 1.  Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji...

Novice

Slovenski podjetniški sklad je  dne 17.02.2017, v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja  za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi...

Obvešamo vas, da je SID banka dne 07.02.2017 ponovno odprla oz. podaljšala kreditne linije za mala in srednje velika podjetja, za pridobitev posojil po štirih programih financiranja (mikrofinanciranje, financiranje, naložbe in zaposlovanje ter RRI). Več informacij o posamezni kreditnih linijah lahko dobite na spodnjih povezavah: Krediti iz posojilnega sklada MSP za financiranje obratnih sredstev Krediti iz...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh  objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati investicije na področju...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 ter 2018. Na voljo je 1.250.000 EUR sredstev, posamezno podjetje pa lahko pridobi največ do 50.000 EUR nepovratnih sredstev. Prijavo je potrebno izvesti do ...

Slovenski podjetniški tudi letos ponuja mikro in malim podjetjem mikrokredit do višine 25.000 EUR z še ugodnejšo obrestno mero kot v preteklih letih. Podjetja se  lahko letos prijavijo kar z dvema vlogama, kar pomeni, da lahko pridobijo največ 2 kredita v skupnem znesku 50.000 EUR . Odobritev kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa. Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji