Sredstva za energetske sanacije

6. november 2018 | Rubrika: Glavna novica

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in...

Novice

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 16.11.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij na območju  Pokolpja ter  Hrastnika, Radeč in Trbovelj. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali...

Ugodno financiranje preko SID banke    SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.   Podjetjem so na voljo naslednji programi:  MSP 8 - Financiranje malih in srednje velikih...

Ponovno je objavljen javni razpis, ki nudi nepovratne spodbude za naložbe na področju predelave kmetijskih proizvodov. PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  za leto 2018 Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije Datum objave: 11.05.2018 Predmet: predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj...

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij. Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40 (prej 0,40 brez višine zaprošenega kredita). Omejitev financiranja ostaja zgolj za primarno kmetijsko proizvodnjo ter sektor ribištva...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji