Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Novice

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa, pred industrijsko predelavo lesa in dejavnost prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo...

P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za največ dva mikrokredita do skupne vrednosti največ 50.000 EUR, – obrestna mera je fiksna 1,1 %, – odplačilna doba do 5 let z 6 mesečnim moratorijem, –...

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018 Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa.  Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij na območju  Pokolpja ter  Hrastnika, Radeč in Trbovelj. Namen razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji