Občutno znižajte stroške financiranja in namesto za limit ali komercialni kredit zaprosite za kredit s subvencionirano obrestno mero. Slovenski podjetniški sklad in SID banka nudita kredite za osnovna in obratna sredstva z različnimi možnostmi...

Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24.06.2016  v Uradnem listu danes objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.   Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev.   Višina sofinanciranja se giblje med 30 % in 50% upravičenih...

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija je v petek 24.06.2016 objavila javni razpis, kjer lahko podjetja iz lesno predelovalne industrije pridobijo do 8.000,00 EUR nepovratnih sredstev za individualne predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z...

Ministrsvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek 17.06.2016 objavilo javni razpis v okviru podukrepa 6.1 - pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016. Mladim kmetom je skupaj na voljo 12 milijonov evrov, od tega - 10 milijonv evrov za mlade kmete z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji ter 2 milijona evrov za preostale mlade kmete, ki se na kmetiji ne bodo zaposlili. Rok za predložitev vlog traja od...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek 10.06.2016 objavilo dva javna razpisa, ki nudita nepovratna sredstva do največ 50% celotnih upravičenih stroškov v okviru ukrepa 4.1. - naložbe na kmetijskih gospodarstvih. Podrobnosti posameznega razpisa so na voljo na spodnjih povezavah: 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških...

V Uradnem listu Republike Slovenija št. 41 z dne 10.6.2016 je objavljen Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016. Predmet razpisa so ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa. Osnovne karakteristike financiranja: Višina razpisanih sredstev: 8.000.000 EUR Ročnost posojila: do 12...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji