Obveščamo vas, da sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v petek 24.03.2017 objavila javna razpisa, ki nudita  nepovratna sredstva: Javni razpis za sofinanciranje začetnih...

Novice

Javna agencija Spirit Slovenija je v petek, dne 12.05.2017  objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2017. Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 1.000.000 EUR Sofinanciranje je v obliki pavšala v višini 8.762,00 EUR. Podjetja lahko svojo prijavo oddajo do 13.06.2017. Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so vam na voljo na...

Javna agencija Spirit Slovenija je v petek, dne 05.05.2017  objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 01.01.2017 in 31.05.2017. Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 400.000 EUR. Sofinanciranje je v višini 60% upravičenih stroškov oz. največ 8.000 EUR na prijavitelja. Podjetja lahko svojo prijavo oddajo do...

Obveščamo vas, da je Mariborska razvojna agencija p.o.  v petek, 28.4.2017 objavila  Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb, ki nudi  podjetjem na upravičenem območju Podravja in Koroške nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim kreditom.  Višina nepovratnih sredstev lahko znaša do 50.000 eur in hkrati največ 35% investicije za mikro in mala podjetja ter največ 25% za srednje...

Že drugo leto zapored Slovenski podjetniški sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa. Tovrstne spodbude bodo tudi letos novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo omogočile sofinanciranje do 40.000 EUR na podjetje. Do sofinanciranja so upravičena mikro, mala in sredje velika podjetja, ki so se vpisala v poslovni...

Slovenski podjetniški sklad je  dne 17.02.2017, v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja  za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi...

Sledi nam na Facebooku

Zadnji komentarji