Arhiv za november 2012

Evropska komisija je v oktobru 2011 predlagala zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, ki je namenjen spodbujanju rasti in delovnih mest v Evropi. Ta sveženj naj bi pomagal regijam doseči cilje, povezane z njihovimi ključnimi...

Večletni finančni okvir EU (tudi finančna perspektiva) je dogovor o ključnih prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov EU za večletno obdobje (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Je temeljni okvir za izvajanje evropskih politik in njihovo...