Arhiv za december 2012

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS najavlja objavo javnih razpisov – že januarja in februarja bo objavljenih 23 novih razpisov, do junija bo v okviru 40-ih razpisov na voljo 457 milijonov evrov Ljubljana, 27. december 2012...

Ljubljana, 21. 12. 2011 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 28. 12. 2012 v Uradnem listu RS objavilo štiri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer iz...

Dne  21.12.2012 je Slovenski podjetniški sklad v Ur. l. RS št. 101/2012 objavil javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012). Zaradi premostitve bančnega krča je  Slovenski podjetniški sklad omogočil mikro in malim...

Slovenski podjetniški sklad lahko razdeli še 37 milijonov evrov za garancije za bančna posojila in tri milijone za subvencijo obrestne mere. Opozarjamo na razpise Slovenskega podjetniškega sklada in programe SID banke, kjer je...

  Objava razpisa za mikro podjetja – ukrep 312 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 7. 12., objavilo nov javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in...

Čeprav se programi finančnih pomoči za obdobje 2007-2013 bližajo koncu, so sredstva še vedno na voljo. Sredstva za programe, ki so namenjeni predvsem raziskavam, vzpostavljanju mrež za blago, ljudi in energijo, boju proti vplivnim podnebnim...

Evropska komisija je za prihajajoči finančni okvir predlagala racionalizacijo programov. Od leta 2014 naj bi bilo 22 programov manj, namesto njih se bodo vzpostavili združeni programi, kar bo omogočalo poenostavitev, večjo sinergijo in skupno...

Vir: portal ministrstva za zunanje zadeve Ljubljana, 1. oktober 2012 – Državni sekretar MZZ mag. Igor Senčar se je srečal z   evropskim komisarjem za proračun in finančno načrtovanje Januszom Lewandowskim. Pogovarjala sta se o...