Arhiv za februar 2013

V kratkem "predvidoma še ta mesec" se pričakuje odprtje javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pomurske regije. Podjetja ni nujno, da imajo svoj sedež v Pomurski...

Najava odprtja razpisa LIFE+

14. februar 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Sedmi javni razpis LIFE+ (2013)  bo objavljen 19. februarja 2013. LIFE je edini finančni instrument EU, namenjen izključno okolju.  Podpira vse cilje 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti: - doseganje boljše kakovosti okolja in...

Objava novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 4 milijonov € Ljubljana, 7. 2. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 15. 2. 2013 v Uradnem listu RS objavilo javni...

Javni razpis Mikro krediti za mikro in mala podjetja (P7 2012) Kljub gneči na prvem in drugem razpisnem roku, so po zagotovilih Slovenskega podjetniškega sklada sredstva še na voljo. Tretji rok za oddajo vlog je 11.2.2013 in bo po vsej...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek 1. februarja v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013 in na svojih spletnih straneh objavilo šest javnih razpisov. Štirje javni razpisi so s področja podpornega okolja za...