Arhiv za oktober 2013

Obveščamo vas, da je Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana dne 25.10.2013 objavil  razpis za podelitev nepovratnih sredstev za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike...

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013« Cilj povabila je spodbuditi,  okrepiti in promovirati...

Razpis bo namenjen  mikro, malim in srednjim podjetjem ter  samostojnim podjetnikom. Podjetja morajo biti ustanovljena vsaj leto dni in imeti vsaj 2 zaposlena, prednost pa bodo imela tista, ki so bolj konkurenčna na trgu. Vrednost sprejetega programa,...

Obveščamo vas, da je Elektro energija, d.o.o. Ljubljana dne 18.10.2013 ponovno odprla javni razpis za sofinanciranje nepovratnih finančnih spodbud za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih...

Vlada sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, v obdobju 2013–2018, v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov.   Avtor fotografije: Daniel Novakovič/STA Vlada Republike Slovenije je dne 10. oktobra 2013 na...

Dne 4.10.2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo II javni razpis za ukrep 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike,...

Preklic javnega razpisa

7. oktober 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v petek 4.10.2013 v Uradnem listu RS objavilo preklic  javnega razpisa za UKREP I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013, objavljen v Uradnem...

Z veseljem sporočamo novico o preoblikovanju našega podjetja   ANA plus, Agica Kolar s.p. v družbo z omejeno odgovornostjo. Novo ime podjetja se po spremembi glasi Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. Sprememba je vpisana v sodni...

  Mikro, mala in srednje velika podjetja obveščamo o možnosti pridobitve subvencioniranega kredita za obratna sredstva. SID banka je na svojih spletnih straneh objavila dva programa iz posojilnega sklada MSP za financiranje poslovanja...