Arhiv za november 2013

Javna agencija SPIRIT  je v petek 22.11.2013 na svoji spletni strani objavila spremembo Javnega povabila za oddajo prijav in sodelovanje v "Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 2014 do 2015 - RNP2013. Bistvena sprememba tega razpisa...

Evropski parlament je 19.11.2013 potrdil večletni finančni okvir Evropske unije za obdobje 2014–2020.V prihodnjih tednih morajo finančni okvir EU potrditi še države članice. Sprejetje večletnega finančnega okvirja pomeni, da Evropska unija...

Eko sklad je v petek 15.11.2013 objavil Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13. Nakup novih vozil se sofinancira v obliki državne pomoči. Novo vozilo, po pogojih tega...

Zaradi velikega zanimanja se je družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. odločila za ponovno odprtje razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanja energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih. Razpis je...

  Obveščamo vas, da je E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica dne 8.11..2013 objavil  razpis za podelitev nepovratnih sredstev za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri...