Najava javnega razpisa 121 – pomoč mladim prevzemnikom kmetij

19. april 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Objava 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 112 – pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013

Ljubljana, 19. 4. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma dne 26. 4. 2013, objavilo nov javni razpis za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2013. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 5.000.000 evrov.

 

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij (v nadaljnjem besedilu: mladi prevzemnik) za prvi lastniški prevzem kmetije (v nadaljnjem besedilu: prevzem kmetije).

 

Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij ter prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu

 

Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.

 

Javni razpis je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO.

 

 

 

 

Povejte svoje mnenje