Najava odprtja razpisa LIFE+

14. februar 2013 | Rubrika: Brez kategorije


Sedmi javni razpis LIFE+ (2013)  bo objavljen 19. februarja 2013.


LIFE je edini finančni instrument EU, namenjen izključno okolju.  Podpira vse cilje 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti:
– doseganje boljše kakovosti okolja in zdravja prebivalstva,
– blaženje podnebnih sprememb,
– varovanje, ohranjanje oziroma zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti,
– boljše upravljanje z naravnimi viri in odpadki,
– vzpodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje ter nove strateške pristope k razvoju politike,
– izvajanja in integracije, vključno z izboljšanjem okoljskega vodenja in ozaveščanja.


Sredstva LIFE+ lahko črpajo vse javne in zasebne pravne osebe, tudi državna in lokalna uprava. Običajno se projekti izvajajo s partnerji.

Poleg sredstev, ki jih prispeva Evropska komisija, mora sofinanciranje projektov zagotoviti prijavitelj. Evropska komisija lahko sofinancira projekte do 50% njihove vrednosti, v posebnih primerih pa tudi do 75%. Ostalo zagotovi prijavitelj s partnerji.


Naše podjetje ima izkušnje s svetovanjem, celostnim vodenjem projekta pridobitve nepovratnih sredstev, ter pripravo vložne dokumentacije za razpis LIFE+.

V kolikor:

• Delujete na področju varstva narave ali varstva okolja,
• Imate status pravne osebe,
• Imate izkušnje pri projektnem delu,
• Imate zamisel, kako rešiti problem, obnoviti življenjski prostor, izboljšati delovanje…
• Svoje znanje in izkušnje želite deliti z drugimi

nas kontaktirajte za več informacij o razpisu ter skupno presojo ustreznosti projekta.

Povejte svoje mnenje