Objavljen je razpis ECO INNOVATION 2013

22. maj 2013 | Rubrika: Brez kategorije

 
Objavljen je razpis ECO INNOVATION, ki je prvenstveno namenjen podjetjem. Razpis podpira projekte, ki predstavljajo prvo tržno predstavitev eko-inovativnih proizvodov, postopkov ali načinov, ki so tehnološko že dovršeni, zaradi določenih tveganj pa potrebujejo finančno spodbudo pri predstavitvi na trg. Program podpira tudi dejavnosti, ki spodbujajo tržno rabo okoljskih tehnologij s strani podjetij in izvedbo novih pristopov k eko-inoviranju.

eco innovation logoCilj programa ECO INNOVATION je zmanjšati vpliv na okolje in razviti boljšo rabo virov. Prednostna področja programa so:

  • recikliranje materialov,
  • trajnostni gradbeni proizvodi,
  • sektor hrane in pijače,
  • voda in
  • trajnostno poslovanje.

Program ECO INNOVATION ne financira raziskovalnih projektov, temveč ideje podjetij, ki so že razvite, izvedljive na dolgi rok, vendar pri dokončnem prenosu na trg potrebujejo podporo. Prednost imajo projekti, ki jih razvijajo manjša podjetja.

Program je naravnan zelo tržno in podjetniško – preverite, da vaš cilj ustreza razpisnim pogojem in skozi razvoj izdelkov in storitev naslavlja inovacijske sposobnosti malih in srednje velikih podjetij v EU!

Partnerji projekta so lahko samo pravne osebe (javne ali zasebne) iz držav članic EU. Pod določenimi pogoji so partnerji lahko tudi iz območja EFTA, kandidatk za članstvo v EU, Zahodnega Balkana ali tretjih držav.

Projekti lahko trajajo največ 36 mesecev, program pa bo sofinanciral največ 50% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo je 5. septembra 2013; prijava je možna samo preko spleta.

Stran razpisa

 

Objavljeni so datumi informativnih dni:
evropski informativni dan bo 27. maja v Bruslju, slovenski bo 13. junija v Ljubljani.

 

 

VIR: http://www.iri.uni-lj.si

Povejte svoje mnenje