Objavljen razpis za nepovratna sredstva za nakup novih avtobusov in težkih tovornih vozil, ki bodo okolju prijaznejša

18. november 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Eko sklad je v petek 15.11.2013 objavil Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13. Nakup novih vozil se sofinancira v obliki državne pomoči.

Novo vozilo, po pogojih tega razpisa pomeni vozilo, ki je kupljeno ali zakupljeno s strani vlagatelja kot prvega lastnika oziroma zakupnika na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem zakupu (leasingu).

Pomoč se dodeli za posamezno novo vozilo, ki ga je vlagatelj kupil od 1. 1. 2010 dalje. Za nakup vozila se šteje datum podpisa obvezujoče pogodbe za nakup ali finančni zakup, plačila računa ali predujma.

 

Več o razpisu na povezavi tukaj.

Povejte svoje mnenje