Objavljeno javno povabilo podjetjem za spodbujanje razvojno-raziskovalnih projektov

25. oktober 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«

Cilj povabila je spodbuditi,  okrepiti in promovirati razvojno-raziskovalne projekte z namenom izboljšave obstoječih izdelkov ali storitev ali razvojem novih produktov v:

  • mikro in malih podjetjih,
  • srednje velikih podjetjih ter
  • velikih podjetjih.

Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000,00 EUR.

Shema razdelitve bo potekala po naslednjem ključu:

  • mikro in mala podjetja 15 mio EUR, od tega za podjetja s sedežem v občinah Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi 2 mio EUR,
  • srednje velika podjetja 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi,
  • velika podjetja 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Roki za prijave: 25. 11. 2013, 6.12. 2013 in 16.12.2013 do 10.00 ure.

V primeru nerazdeljenih sredstev bodo razpisani dodatni roki.

 

Več o razpisu na povezavi tukaj.

 

 

 

 

Vir: http://www.spiritslovenia.si/ [25.10.2013]

Povejte svoje mnenje