Ponovno odprtje javnega razpisa za nepovratna sredstva URE-GEN-I-2013

11. november 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Zaradi velikega zanimanja se je družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. odločila za ponovno odprtje razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanja energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih.

Razpis je namenjen podjetjem, ki so organizirana kot gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

 

Več o razpisu tukaj

Povejte svoje mnenje