Potrjen finančni okvir Evropske unije za obdobje 2014-2020

26. november 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Evropski parlament je 19.11.2013 potrdil večletni finančni okvir Evropske unije za obdobje 2014–2020.V prihodnjih tednih morajo finančni okvir EU potrditi še države članice.

Sprejetje večletnega finančnega okvirja pomeni, da Evropska unija lahko nameni do 960 milijard evrov obveznosti in 908,4 milijarde evrov plačil. Sredstva EU bodo v obdobju 2014–2020 namenjena predvsem trajnostni rasti, novim delovnim mestom in konkurenčnosti v skladu z EU strategijo za rast Evropa 2020. Za konkurenčnost, rast in zaposlovanje je tako za primerjavo povečana s trenutnih 91,5 milijarde evrov na 125,6 milijarde evrov.

V obdobju 2014-2020 bodo imela prednost naslednja področja:

 1. Ustvarjanje delovnih mest (Evropski socialni skladi in Evropski sklad za regionalni razvoj)
 2. Nove možnosti dodatnega izobraževanja za mlade, predviden je nov program Erasmus+.
 3. Program Ustvarjalna Evropa bo podpiral področje kinematografije, avdiovizualnih storitevin druge kulturne dejavnosti.
 4. Raziskave in inovacije, predviden je nov program imenovan Obzorje 2020.
 5. Sredstva za mala in srednje velika podjetja, predviden je nov program COSME.
 6. Povezovanje Evrope na področju investicij v infrastrukturo, zlasti v energetiko in digitalne storitve.
 7. Raziskovalno razvojni projekti v malih in srednjih podjetjih.
 8. Podnebni projekti , ki bodo spodbujali razvoj nizkoogljičnega gospodarstva.
 9. Spopadanje z izzivi varnosti hrane, podnebnih sprememb in trajnostne rasti na področju kmetijstva.
 10. Poenostavitev pravil financiranja, ki bod olajšala dostop upravičencev do sredstev in zmanjšala možnosti napak.
 11. Ukrepi za bolj odprto in varno Evropo.
 12. Preprečevanje kriz v svetu, ohranjanje miru in mednarodne varnosti.

 

 

 

Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

Povejte svoje mnenje