Sprejet program spodbujanja konkurenčnosti Maribora

11. oktober 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Vlada sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico, v obdobju 2013–2018, v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov.

 

Avtor fotografije: Daniel Novakovič/STA

Vlada Republike Slovenije je dne 10. oktobra 2013 na redni seji sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018. Določila je obseg sredstev po posameznih letih izvajanja tega programa, in sicer za leto 2014 6,5 milijona evrov, po 6,4 milijona evrov v letih 2015, 2016 in 2017 ter 6,3 milijona evrov v letu 2018. Prav tako je vlada imenovala delovno skupino za spremljanje izvajanja ukrepov razvojne podpore na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ukrepov razvojne podpore po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015.

Predlog programa je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s pristojnima regionalnima razvojnima agencijama, ki sta pri pripravi programa angažirali tudi širok krog razvojnih institucij v obeh regijah.

Problemsko območje z visoko brezposelnostjo

Vlada Republike Slovenije je 20. junija 2013 obravnavala poročilo o slabem stanju v gospodarstvu Maribora. S stopnjevanjem gospodarske krize je brezposelnost presegla kritično mejo, ki jo določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlada je tudi v tem primeru ravnala enako kot v primerih Pomurja in Pokolpja ter Maribor s širšo okolico določila za problemsko območje z visoko brezposelnostjo (gre za območje, ki se iz Mestne občine Maribor širi na sosednje občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica in Selnica ob Dravi ter prek Pohorja in ob reki Dravi na Koroško do občin Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi).

V ta namen je sprejela razvojne ukrepe podpore v skupni vrednosti 66,2 milijona evrov

S sprejetimi ukrepi želi vlada na območju Maribora s širšo okolico za gospodarstvo ustvariti primerljive pogoje, kot jih imajo podjetja v Pomurju na podlagi posebnega pomurskega zakona. Vlada se je odzvala hitro in z ukrepi, ki so – času primerno – prav vsi usmerjeni v pomoč gospodarstvu.

 

Vir: www.maribor24.si [10. Oktober 2013]

Povejte svoje mnenje