Sprememba Javnega povabila »RNP2013«

26. november 2013 | Rubrika: Brez kategorije

Javna agencija SPIRIT  je v petek 22.11.2013 na svoji spletni strani objavila spremembo Javnega povabila za oddajo prijav in sodelovanje v “Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih 2014 do 2015 – RNP2013.

Bistvena sprememba tega razpisa je, da se prvi rok za odpiranje ponudb premakne na 16.12.2013! Naslednja roka sta 15.1.2014 in 14.2.2014.

Druga bistvena sprememba je, da lahko, razen podjetij, na javnem povabilu sodelujejo tudi raziskovalno razvojne organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012.

Tretja bistven sprememba javnega povabila pa je, da lahko podjetje oziroma raziskovalno razvojna organizacija pridobi nepovratna sredstva tudi za člane projektne skupine s VI. stopnjo izobrazbe, vendar največ 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo člani projektne skupine, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani  projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe. Za zaposlene (člane projektne skupine) s VI. stopnjo izobrazbe se kot strošek delovnega mesta v tem programu prizna 2/3 vrednosti  1 FTE.

Povejte svoje mnenje