Arhiv za januar 2014

Evropska komisija je najavila objavo razpisa v mesecu marcu za mikro, mala in srednja podjetja, s pomočjo katerega bodo podjetja lahko pridobila od 0,5 do 2,5 milijona nepovratnih sredstev,  sofinanciranje bo znašalo do 70 % upravičenih...

V okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo  najavilo objavo razpisov za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij  in za ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti ...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo spremembo roka oddaje V. javnega razpisa za ukrep 121 glede nakupa bobnastih namakalnikov zaradi velikega interesa manjših kmetijskih gospodarstev glede namakanja kmetijskih površin. Nov rok za oddajo...

Slovenski podjetniški sklad je objavil dolgo pričakovani razpis P7, ki bo omogočal mikro in malim podjetjem vir financiranja za nemoteno poslovanje. Razpis predstavlja preprostejši in hitrejši postopek pridobivanja posojila z nižjimi zahtevami po...