Arhiv za februar 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih...

Zavod za zaposlovanje povečal višino nepovratnih sredstev za program Usposabljanje na delovnem mestu za 6.000.000 EUR in podaljšal rok za oddajo vlog do 1.7.2014. Hkrati so spremenjeni pogoji na območjih z visoko brezposelnostjo – Pokolpje (občine...

Družba Gen-I, d.o.o. je objavila Javni razpis URE-GEN-I-2014-1, katerega namen je podelitev nepovratnih sredstev podjetjem za izvedb0 razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta ali za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. Podjetje...

Spoštovani, žal vas moramo obvestiti, da je predstavitev napovedana za četrtek, 13.2.2014, odpovedana. Razlog za odpoved predstavitve je v negotovosti izvedbe napovedanih ukrepov. Po zadnjih informacijah, prejetih s strani MGRT, je namreč ta...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 3.2.2014  Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ( SPIRIT) preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je napovedalo za prvo četrtletje leta 2014 odprtje večjega števila javnih razpisov, namenjenih podjetjem, ki imajo sedež ali obrat že vsaj 6 mesecev na območju naslednjih občin: Kungota, Hoče...