Arhiv za junij 2014

Minister Židan je napovedal povečanje razpoložljivih sredstev za lesnopredelovalno panogo in gozdarstvo v novem finančnem obdobju. Kot je napovedal bo od pričetka leta 2015 za ureditev gozdnih cest in vlak bo na voljo 10 milijonov evrov, za naložbe...

Napovedano je odprtje javnega razpisa za jesen 2014, ki bo podjetjem, ki so registrirana na hrvaškem omogočal pridobitev nepovratnih sredstev.  Na voljo bo 150 mio kun nepovratnih sredstev za naložbe podjetij v materialne in nematerialne...

Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje poziva podjetja in javne ustanove, ki so registrirane na območju Evropske unije k oddaji projektnih predlogov s področja ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti,  podnebnih ukrepov ter drugih...

Subvecioniran kredit z obrestno mero 0% + 6 mesečni EURIBOR lahko podjetja pridobijo za naložbe v obratna in osnovna sredstva. Sredstva še na voljo. Rok za oddajo je 21.7.2014.  Če načrtujete investicijo v poslovne prostore, nakup strojne in/ali...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za Ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, s katerim je mladim kmetom za prvi lastniški prevzem kmetije na voljo 10  milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpis je odprt do porabe...

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je za petek 6.6.2014 napovedalo objavo  razpisa za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014. Upravičencem bo za pomoč pri prvem lastniškem prevzemu kmetije na voljo skupno do 10  milijonov...

Razvijate v vašem podjetju nov produkt ali uvajate na trg novo storitev? Načrtujete investicijo v poslovne prostore, nakup strojne in/ali druge opreme? S pomočjo razpisa, ki vam nudi 80% garancijo na glavnico kredita in obrestno mero v višini 0% +...

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil razpis, ki nudi podjetjem možnost pridobitve ugodnega kredita s subvencionirano obrestno mero v višini 1,95% + 6 mesečni EURIBOR, odlog odplačila glavnice od 6 do 24 mesecev, dobo odplačevanja od 1,5 do...