Arhiv za oktober 2014

Mariborska Razvojna Agencija bo v sodelovanju z RRA Koroška v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico v 2. polovici novembra objavila prvi javni razpis za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast, ki bodo lahko prejela...

Nepovratna sredstva za investicije v osnovna sredstva lahko sedaj pridobijo samo podjetja, ki so registrirana na določenih območjih, oziroma imajo poslovno enoto na območjih Slovenije z visoko brezposelnostjo (Maribor s širšo okolico, Pomurje,...

V novi številki našega mesečnika E-AKTUAL vas čakajo odgovori na vprašanja: Ali je moje podjetje lahko pridobi nepovratna sredstva na razpisih EUREKA in EUROSTARS? Nepovratna sredstva v obliki subvencije obrestne mere pri kreditih! Ali...

Slovenski podjetniški sklad je  26. 09. 2014 objavil javni razpis P2B - Subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki so namenjene tehnološko inovativnim podjetjem, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A v letu 2013. Mlada podjetja...