40 milijonov EUR nepovratnih sredstev za gozdarske tehnologije ter predelavo lesa

30. junij 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Minister Židan je napovedal povečanje razpoložljivih sredstev za lesnopredelovalno panogo in gozdarstvo v novem finančnem obdobju. Kot je napovedal bo od pričetka leta 2015 za ureditev gozdnih cest in vlak bo na voljo 10 milijonov evrov, za naložbe v rabo in predelavo lesa 66 milijonov evrov, za sanacijo gozdov po žledu 20 milijonov nepovratnih sredstev, za gozdarske tehnologije ter predelavo lesa (nova mehanizacija za sečnjo in žage) bo na voljo 40 milijonov evrov, za skupine proizvajalcev bosta na razpolago dva milijona evrov, za povezovanje v proizvodnih verigah, kjer si sektorji konkurirajo, pa bo na voljo 20 milijonov evrov. Poziv velja vsem v lesnopredelovalni panogi, da pripravijo potrebno za naložbene projekte s katerimi bodo kandidirali za pridobitev sredstev na razpisih.

Povejte svoje mnenje