MGRT preklical pogodbo o sofinanciranju javnega povabila RNP 2013 agenciji SPIRIT

6. februar 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 3.2.2014  Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma ( SPIRIT) preklicalo pogodbo o sofinanciranju projektov s področja razvoja novih produktov v letih 2013 do 2015, saj je na podlagi revizije ugotovilo, da obstaja preveliko tveganje glede transparentnosti dodeljevanja sredstev.

Na prvi rok za odpiranje ponudb je prispelo 964 vlog, od tega v kategoriji mikro in malih podjetij 753 prijav, v kategoriji 117 prijav in v kategoriji velikih podjetij 94 prijav. Če bi bila sredstva podeljena, bi v okviru celotnega javnega povabila sofinancirali 428 novih delovnih mest, skupno pa bi bilo v okviru javnega povabila sofinanciranih 2782 delovnih mest.

Ker so nekatera podjetja že pričela z izvajanjem projektov in za ta namen tudi zaposlila nove sodelavce, se poraja vprašanje, na kakšen način bodo podjetjem povrnjeni nastali stroški.

Na MGRT so zapisali, da se zavedajo morebitnih negativnih posledic za prijavitelje, ki so kandidirali za sredstva javnega poziva in da v sodelovanju Ministrstvom za finance že iščejo alternativno rešitev, s katero bo za enako skupino upravičencev zagotovilo sofinanciranje sorodnih vsebin, predvidoma s povratnimi viri financiranja.

Ana Kolar, direktorica in ustanoviteljica podjetja Podjetniškega projektnega centra ANAplus je za Dnevnik  podala naslednjo izjavo: »Žalosti me, da bodo podjetja, ki so se transparentno potegovala za sredstva, kaznovana. Ne vem, zakaj se niso izločila samo tista podjetja, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti.« Hkrati bi v podjetju radi poudarili, da smo vloge na razpis pripravljali v skladu z objavljenimi razpisnimi pogoji in merili ter da naše podjetje v ugotovljene nepravilnosti ni bilo vpleteno.

Viri:

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/9693/7274f597545b71ee462ecf7280adb090/

http://www.spiritslovenia.si/pr/2014-02-05-Odgovor-SPIRIT-Slovenija-na-odpoved-pogodbe-o-sofinanciranju-Programa-za-spodbujanje-razvoja-novih-produktov-v-letih-od-2013-do-2015–RNP-2

http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/sumi-korupcije-pri-podeljevanju-evropskih-milijonov-

Povejte svoje mnenje