Napovedana objava razpisa za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

4. junij 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je za petek 6.6.2014 napovedalo objavo  razpisa za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014. Upravičencem bo za pomoč pri prvem lastniškem prevzemu kmetije na voljo skupno do 10  milijonov evrov sredstev. Za pridobitev enkratne finančne spodbude lahko kandidirajo fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejše od 18 let in mlajše od 40 let oziroma bodo dopolnile 40 let v letu 2014 in bodo prvič prevzele kmetijo.

Namen ukrepa je:

  • spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev;
  • povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij;
  • prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Povejte svoje mnenje