Nepovratna sredstva in ugodni krediti za podjetja na območju Podravja in Koroške

6. februar 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je napovedalo za prvo četrtletje leta 2014 odprtje večjega števila javnih razpisov, namenjenih podjetjem, ki imajo sedež ali obrat že vsaj 6 mesecev na območju naslednjih občin: Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Na teh javnih razpisih bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva in/ali kredit s subvencionirano obrestno mero za naložbe v:

 • nakup zemljišč,
 • gradnjo ali nakup poslovnih prostorov,
 • nakup strojev in opreme,
 • ustvarjanje novih delovnih mest ter
 • raziskave in razvoj.

Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini od 30% do 80 % upravičenih stroškov glede na velikost podjetja in vrsto naložbe.

Vse interesente vabimo, da se udeležijo javne predstavitve napovedanih razpisov za podjetnike iz območja Maribora s širšo okolico, ki bo v Mariboru 13. februarja 2014, ob 10. uri.

Vsebina predstavitve:

 1. Uvod v razpise in prijave na razpise.
 2. Kaj je predpogoj za uspešno prijavo na razpis?
 3. Predstavitev posameznih ukrepov namenjenih podjetjem na območju Podravja in Koroške, s poudarkom na pogojih in merilih:
  • Nepovratna sredstva za manjše začetne naložbe (do 50.000 EUR);
  • Nepovratna sredstva za večje naložbe v začetna vlaganja in/ali v vlaganja v raziskave in razvoj (do 500.000 EUR);
  • Mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 do 25.000 EUR za mikro in mala podjetja;
  • Do 50 % subvencije obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite;
  • Nepovratna sredstva za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast v višini od 5.000 do 50.000 EUR. Spodbujano bo povezovanje podjetij in socialno podjetništvo.
 4. Kratka predstavitev drugih aktualnih razpisov.
 5. Individualno svetovanje o posameznem razpisu in preverjanje kakovosti projekta.

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: pisarna@anaplus.eu ali na telefonskih številkah: 03 898 00 24, 040 200 358.

Kotizacija za udeležbo znaša 20 EUR na podjetje in vam jo po udeležbi na predstavitvi povrnemo!

Povejte svoje mnenje