Nepovratna sredstva za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast s področja Maribora s širšo okolico – najava razpisa

14. oktober 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Mariborska Razvojna Agencija bo v sodelovanju z RRA Koroška v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora z okolico v 2. polovici novembra objavila prvi javni razpis za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast, ki bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini do 50.000 EUR za obdobje dveh let. Nepovratna sredstva bodo na voljo podjetjem iz občin Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi za projekte, ki bodo zagotavljali reševanje problemov podjetja ter izboljšanje poslovnih rezultatov po njihovem zaključku. Do sofinanciranja bodo upravičenistroški materialnih naložb (nakup opreme) in nematerialnih naložb (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratni stroški podjetja (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav, svetovalnih storitev mentorjev/svetovalcev, stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo projekta,…).

Razpis bo namenjen podpori podjetjem pri izboljšanju poslovanja in realizaciji razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih.

Vir: Mariborska razvojna agencija, oktober 2014

Povejte svoje mnenje