Subvencioniran kredit je dobra rešitev

9. oktober 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Nepovratna sredstva za investicije v osnovna sredstva lahko sedaj pridobijo samo podjetja, ki so registrirana na določenih območjih, oziroma imajo poslovno enoto na območjih Slovenije z visoko brezposelnostjo (Maribor s širšo okolico, Pomurje, Pokolpje, Posavje). Zaradi tega se je pri nas občutno povečalo povpraševanje po subvencioniranih kreditih preko javnih razpisov in javnih povabil, še posebej po brezobrestnem kreditu. Tudi sami svetujemo pridobitev subvencioniranega kredita in pri tem velikokrat slišimo komentarje v smislu: Kredit nam da lahko tudi banka, pričakovali smo več pomoči. Kakšne pa so razlike med subvencioniranim in komercialnim kreditom ter med subvencioniranim kreditom ter nepovratnimi sredstvi?

Kadar prejmete za neko investicijo odobrena nepovratna sredstva, vam le ta nakažejo kot refundacijo na podlagi dokazil o že plačanih upravičenih stroških. Za izvedbo investicije podjetja tako največkrat najamejo komercialni kredit z vsemi pripadajočimi stroški. Če ob tem upoštevamo še, da so roki za oddajo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev redki, roki za prejem odgovora na vlogo daljši, gotovost, da boste sredstva prejeli pa nižja, se subvencioniran kredit ne zdi več slaba rešitev.

Nekaj dobrih lastnosti subvencioniranih kreditov:

1. Hkrati z nižjo obrestno mero, so vam pri subvencioniranih kreditih na voljo tudi ugodni pogoji zavarovanja kredita. Eni vam nudijo zavarovanje glavnice v višini od 60 do 80%, drugje lahko v zavarovanje ponudite tudi terjatve, zaloge, opremo.

2. Vlogo za subvencioniran kredit lahko oddate skoraj skozi vso leto.

3. Odgovori na vlogo so običajno v roku od 1 do 1,5 meseca od oddaje vloge.

4. Verjetnost za odobritev kredita je zelo visoka

Še izračun prihranka med klasičnim komercialnim kreditom in subvencioniranim kreditom naredimo:

Podjetje želi na primer zaprositi za 100.000 EUR, ročnost 7 let.

1. Pri komercialnem kreditu z obrestno mero 4,5% + 6m EURIBOR znašajo skupne obresti kar 17.703 EUR.

2. Pri subvencioniranem kreditu, kjer se obračuna samo 6-mesečni EURIBOR, znašajo obresti skupno okoli 1.700 EUR.

3. Pri subvencioniranem kreditu z obrestno mero 1,95% + 6m EURIBOR pa znaša skupni strošek obresti 8.674 EUR.

V kolikor zaradi lokacije, predmeta investicije, dejavnosti ali katerega drugega razloga nimate možnosti pridobiti nepovratnih sredstev, je vsekakor rešitev v subvencioniranem kreditu. Za več informacij nas kontaktirajte na našo modro številko 040 200 358.

Povejte svoje mnenje