Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

3. avgust 2015 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru programa razvoja podeželja 2014–2020 je dne 31. julija 2015, v uradnem listu objavilo prvi javni razpis iz podukrepa, ki naslavlja pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Kot pravijo na ministrstvu, je namen podpore pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od osemnajst do vključno štirideset let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za letošnje leto je predvidena do vključno dvanajst milijonov evrov, od tega za mlade kmete z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji 8,4 milijona evrov, za ostale mlade kmete pa 3,6 milijona evrov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možno od prvega delovnega dne po izteku 21 dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, torej od 24. avgusta do 18. septembra.

Več o razpisu lahko preberete na povezavi tukaj.

Vse interesente vabimo, da nas za dodatne informacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali nas kontaktirajo preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

 

Povejte svoje mnenje