Nova finančna spodbuda za Maribor z okolico

31. avgust 2015 | Rubrika: Brez kategorije

Mariborska razvojna agencija je v petek 28.08.2015 objavila Tretji javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite, v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico.

Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Subvencija predstavlja do 50% skupne obrestne mere za kredite, ki v času izvajanja razpisa še niso zapadli oz. najman 2.000 eur in največ 35.000 eur.

Upravičensi bodo subvencijo obrestne mere lahko koristili za obdobje od 01.01.2013 do 30.06.2015.

Več o razpisu lahko preberete na povezavi tukaj.

 

Vse interesente vabimo, da nas za dodatne informacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali nas kontaktirajo preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

Povejte svoje mnenje