Objavljen javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

11. maj 2015 | Rubrika: Brez kategorije

V Uradnem listu Republike Slovenija, št. 32 je z dne 8.5.2015  objavljen Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo.

Razpis nudi posojila z ugodnimi posojilnimi pogoji:

  • Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,5% do 1,0% letno (Sklop 1) ter ROM + 1,0% letno (Sklop 2),
  • ročnost vračila do 10 let,
  • možnost koriščenja dvo letnega moratorija.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. Vlagatelj lahko pridobi posojilo največ do 100% upravičene vrednosti projekta, vendar največ 250.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR. Razpoložljiva sredstva so v skupni višini 2.000.000,00 EUR.

Roka za oddajo vlog sta: 9. 6. 2015 in 31 .8. 2015.

 

Več infomacij je na voljo na povezavi tukaj.

Povejte svoje mnenje