Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih

11. december 2015 | Rubrika: Brez kategorije

VIR: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zavod za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 EUR. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016. Gre za prvi program, ki ga je pripravilo ministrstvo že iz nove finančne perspektive.

Javno povabilo Prvi izziv 2015 je namenjeno spodbujanju zaposlovanja brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.  Nanj pa se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, pri čemer morajo biti najmanj eno leto vpisani v poslovni register Slovenije in izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo na povabilo.

Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo 7.250 evrov za zaposlitev mladih iz navedene ciljne skupine brezposelnih. Obdobje subvencionirane zaposlitve traja najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje trimesečno poskusno delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij in pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

 

 

Povejte svoje mnenje