Svež denar za MSP na območjih Štajerske in Koroške

29. april 2015 | Rubrika: Brez kategorije

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca maja objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško.

Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo. Najnižji znesek posojila bo znašal 8.000, najvišji pa 150.000 evrov, najdaljša ročnost bo 8 let. Garancija RGS bo služila kot jamstvo 50% bančnega kredita.

V podravski regiji bo na voljo 1.200.000 evrov, v koroški regiji pa 1.000.000 evrov. Predviden multiplikator (višina odobrenih kreditov bank glede na sredstva RGS) znaša 3. Višina obrestne mere bo odvisna od ponudbe sodelujočih bank, vendar v nobenem primeru ne bo presegala 75 % povprečne obrestne mere poslovnih bank na območju Slovenije za kredite primerljive ročnosti v zadnjem trimesečju.

 
Nepovratna sredstva v kombinaciji s kreditom

Za problemsko območje Maribora s širšo okolico bosta agenciji nudili tudi  nepovratna sredstva za mikro, mala in srednja podjetja (MSP).

Nepovratna sredstva bo mogoče pridobiti izključno v kombinaciji s kreditom na podlagi zgornjih garancijskih shem. Posamezno podjetje bo lahko kandidiralo za največ 50.000 evrov nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb. Skupaj bo na voljo 607.142 evrov nepovratnih sredstev.

MSP iz problemskega območja Maribora s širšo okolico bodo lahko na podlagi zgornjih razpisov kandidirala za največ 200.000 evrov sofinanciranja manjših začetnih naložb (150.000 evrov ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem in 50.000 evrov nepovratnih sredstev), podjetja iz podravske oz. koroške regije, ki pa niso iz problemskega območja, pa za 150.000 evrov ugodnega kredita na podlagi garancijskih shem.

Podjetja iz problemskega območja , ki bodo kandidirala za nepovratna sredstva in garancijo, bodo morala v primeru odobrenega sofinanciranja prijavljeno začetno investicijo zaključiti do 31.10.2015.

 


VIR: Finance 24.04.2015

 

Povejte svoje mnenje