Znani pogoji prvega javnega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije

11. december 2015 | Rubrika: Brez kategorije

VIR: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Gospodarska zbornica Slovenije, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport so na konferenci, ki se je odvijala v petek 4. decembra v prostorih SNG opera, balet predstavili cilje, pogoje in merila prvega javnega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije – S4.

Cilj skupnega JR je zagotovi celovitost raziskav, razvoja in inovacij, od industrijskih raziskav do trga. Poudarek MGRT dela na eksperimentalnem razvoju – od prototipa do prve proizvodnje.
Prvi razpis  bo odprt v decembru 2015 ali januarju 2016, razpisana pa bodo sredstvav  v višini 12 mio eur.
Osnovni podatki razpisa:
  • Vrednost sofinanciranja do 500.000 eur;
  • Višina subvencij 25% za velika podjetja, 35% za srednje velika podjetja ter 45% za mala in mikro podjetja;
  • Projekti bodo morali pokrivati celovitost raziskav, razvoja in inovacij;
  • Podjetja se bodo lahko prijavljala posamično ali v konzorciju;
  • Sredstva se bodo delila glede na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.
Merila razpisa bodo skladna ter primerljiva s Horizon2020:
  • Relavanca–usmeritev s področjem Strategije pametne specializacije ter prispevek koperativnem programu;
  • Odličnost–jasnost, ustreznost ciljev, koncept, ambicioznost, mednarodne reference ter potencial, preboj;
  • Učinek–rezultati glede na cilje javnega razpisa, inovacijska sposobnost, konkurenčnost, razširjanje rezultatov;
  • Kakovost izvedbe–delovni načrt, kadri, naloge, struktura upravljanja, upravljanje s tveganji in inovacijami, sposobnost iz
Upravičeni bodo stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih izvajalcev ter pavšalno financiranje.
Čas za oddajo projektnih predlogov bo predvidoma 3 mesece od objave javnega razpisa.
Vse interesente vabimo, da nas za več informacij in preverjanje izpolnjevanja pogojev pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

Povejte svoje mnenje