6 mio eur za naložbe na kmetijskih gospodarstvih

27. junij 2016 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 24.06.2016  v Uradnem listu danes objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

 

Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev.

 

Višina sofinanciranja se giblje med 30 % in 50% upravičenih stroškov.

 

Predmet podpore so naložb v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in sicer za:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba,
  • naložbe v učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) za potrebe kmetijskega gospodarstva.

 

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016, do 24. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu so vam na voljo tukaj.

 

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

 

 

 

 

 

Povejte svoje mnenje