SID banka nudi dva nova produkta za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

29. februar 2016 | Rubrika: Brez kategorije

Z novima produktoma želi SID banka zagotoviti financiranje obratnega kapitala in naložb podjetjem, ki imajo obseg kapitala v vseh sredstvih nizek (12,5 % – 40 %). Ročnosti kreditov so od 8 do 12 let, moratorij za odplačilo glavnice je polovica ročnosti kredita, vrednost kredita pa je lahko od 100 tisoč do 5 milijonov evrov.

S temi krediti bo podjetjem omogočeno, da bodo lahko v začetni dobi kredita realizirane prihodke namenila predvsem za krepitev poslovanja, za naložbe ter za kapitalsko okrepitev. Hkrati je olajšan dostop do financiranja tudi z vidika zavarovanj kreditov, saj lahko podjetja te kredite zavarujejo tudi s samim predmetom financiranja oziroma z nepremičnino.

Obrestne mere za te kredite so nižje od tržnih, zato imajo krediti status državne pomoči (regionalna pomoč oziroma »de minimis«). SID banka tudi ne bo zaračunavala stroškov odobritve teh kreditov.

V okviru kreditov iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP) je SID banka odprla dva nova produkta:

  • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP,
  • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP.

 SID banka sprejema vloge za financiranje od 11.3.2016 dalje.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

Povejte svoje mnenje