Najava javnega razpisa za začetne investicije in ustvarjanje novih delovnih mest v Pokolpju

26. januar 2016 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma sredi februarja objavilo peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letu 2016.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000,00 evrov in največ 50.000 evrov, višina sofinanciranja pa ne sme preseči:

  • 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja,
  • 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij in pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

 

Povejte svoje mnenje