Objavljen javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014–2020

18. januar 2016 | Rubrika: Brez kategorije

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek 15. januarja 2016 v Uradnem listu RS objavila javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki ga je Evropska komisija potrdila 30. septembra 2015. Za projekte je na voljo 33,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V programskem obdobju 2014-2020 se nadaljuje uspešno Evropsko teritorialno sodelovanje med Slovenijo in sosednjimi državami, v okviru katerega lahko različni prijavitelji uspešno uresničujejo svoje ideje ter v sodelovanju s čezmejnimi partnerji udejanjajo trajnostne rešitve. V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško, ki obsega programsko območje 9 regij iz Slovenije in 8 regij iz Hrvaške, je za projekte na voljo 33,1 milijona evrov ESRR. Za maksimalno 85 odstotno sofinanciranje lahko kandidirajo projekti, ki bodo prispevali k ohranjanju, varstvu, promociji in razvijanju naravne in kulturne dediščine, varovanju in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanju ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami ter prispevali k zdravemu, varnemu in dostopnemu obmejnemu območju.

Prvi rok za predložitev vlog v okviru programa je 11. marec 2016. Naslednji rok za predložitev vlog bo objavljen v drugi polovici leta 2016.

Več informacij o javnem razpisu  v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020 je na voljo povezavi tukaj.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij in pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

 

Povejte svoje mnenje