P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

1. februar 2016 | Rubrika: Brez kategorije

P7  2016 –  MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 29.1.2016

Namen: je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Vrednost razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR, od tega:

  • 4.000.000 EUR kredito za MSP-je 5+ (podjetja registrirana več kot 5 let od dneva vložitve vloge)
  • 1.000.000 EUR kreditov za MLADE MSP-je (podjetja registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge)

Višina kredita: najmanj 5.000 EUR in največ 25.000 EUR.

Upravičenci: mikro in mala podjetja,(gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)
  • obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Med upravičene stroške ne spada nakup cetno transportnih sredstev.

Upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov, nastalih med 01.01.2016 in 25.09.2016, in sicer v obdobju 4 mesecev od osameznega prijavnega roka.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita:

Pogoji za pridobitev mikrokredita bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 2,5 % fiksna letan obrestna mera
Stroški odobritve brezplačno
Zavarovanje 5 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja v razmerju 1:1,25
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

 Prijavni rok:

  • 1. prijavni rok: 19.02.2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20.6.2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 24.06.2016
  • 2. prijavni rok: 25.05.2016 s skrajnim rokom črpanja kredita 20.09.2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov do vključno 25.09.2016.

Povejte svoje mnenje