Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini za lesno-predelovalno industrijo

27. junij 2016 | Rubrika: Brez kategorije

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija je v petek 24.06.2016 objavila javni razpis, kjer lahko podjetja iz lesno predelovalne industrije pridobijo do 8.000,00 EUR nepovratnih sredstev za individualne predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in imajo skladno z SKD registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali C31 (proizvodnja pohištva).

Prijava na javni razpis je mogoča vse do 09.09.2016 do 13 ure.

Podrobnejše informacije o razpisu so vam na voljo tukaj.

 

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

 

 

 

 

Povejte svoje mnenje