Arhiv za februar 2017

Slovenski podjetniški sklad je  dne 17.02.2017, v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017. Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne...

Obvešamo vas, da je SID banka dne 07.02.2017 ponovno odprla oz. podaljšala kreditne linije za mala in srednje velika podjetja, za pridobitev posojil po štirih programih financiranja (mikrofinanciranje, financiranje, naložbe in zaposlovanje ter...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh  objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto. Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot...

Slovenski regionalno razvojni sklad je z dne 3. 2. 2017 objavil dva javna razpisa, ki nudita ugodna posojila in sicer: 1.  Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo šesti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017...