Slovenski podjetniški sklad razpisuje 92 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

21. februar 2017 | Rubrika: Brez kategorije

Slovenski podjetniški sklad je  dne 17.02.2017, v Uradnem listu RS št. 8/2017 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2017.

Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja  za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.

Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno – garancijskih linij prilagojena glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:

  • + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, /kreditno-garancijska linija A.1./
  • + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov /kreditno-garancijska linija A.2./ 
  • + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G/kreditno garancijska linija A.3./

  Z izdajo garancije se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
  • strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

 

Več informacij o posameznih kreditnih linijah in samih pogojih razpisa je na voljo na povezavi tukaj.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

 

Povejte svoje mnenje