Ugodna posojila za projekte na problemskih območjih in projekte na področju obdelave in predelave lesa

8. februar 2017 | Rubrika: Glavna novica

Slovenski regionalno razvojni sklad je z dne 3. 2. 2017 objavil dva javna razpisa, ki nudita ugodna posojila in sicer:

1.  Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (razpisano 10,0 mio posojil)
Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.
Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.   
Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.
Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.
Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).
Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa (razpisano 5,0 mio posojil)
Razpis  je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

Upravičeno območje: vsa Slovenija.
Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR.
Obrestna mera:
– pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00%  oz. ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno;
– pri lesarstvu:  3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno.
Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij.
Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe,..
Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

Več informacij lahko najdete na povezavah:

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij  in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.

 

 

Povejte svoje mnenje