Sofinanciranje nastopov podjetij na sejmih v tujini

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 05.05.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017.

Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR

Upravičenci: Ciljne skupine so MSP, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati v nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 01.01.2017 do 31.05.2017.

Višina sofinanciranja: Višina sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov brez DDV oziroma največ 8.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 05.06.2017