Sejmi 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 16.11.2018

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitev izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Predvidena višina sredstev: Predvidena skupna višina sredstev znaša

  • 1.600.000 EUR v letu 2019
  • 1.600.000 EUR v letu 2020
  • 1.600.000 EUR v letu 2021 in
  • 1.600.000 EUR v letu 2022

Upravičenci: Ciljne skupine so MSP, posebno tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški so: Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022, ki se uveljavljajo v obliki standardnega stroška.

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2022

Višina sofinanciranja: Višina standardnega stroška za posamezno operacijo se izračuna po naslednji formuli:

SSE= (5.316,06 € + 65,2 x m²)/ m²/Y

Pri čemer velja :

  • m² = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m²) zaokroženo na štiri decimalna mesta
  • Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)
  • Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m², maksimalna priznana velikost je 120 m²
  • Izračunan znesek sofinanciranja se zaokroži na dve decimalki navzdol

Znesek sofinanciranja se izračuna po formuli: SSE*m2*Y

Roki za oddajo: Javni razpis ima več razpisanih rokov. Prvi rok za oddajo je 07.01.2019.