“Cross Border” programi

»Cross Border« programi

 

Evropska komisija je uradno odobrila že TRI programe čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A:

 • Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU),
 • Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-AT) in
 • Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HR).

Odobritev programa sodelovanja Slovenija-Italija s strani Komisije lahko pričakujemo med novembrom in decembrom 2015. Javni razpisi skupaj z razpisno dokumentacijo pa bodo objavljeni predvidoma v mesecu decembru 2015.

V obdobju 2014–2020 je Slovenija upravičena do sodelovanja v 4 čezmejnih programih:

 1. Slovenija-Madžarska (vrednost programov znaša 14.795.015 EUR; fin. vredn. prior. 2: cca. 3,2 mio EUR)
 1. Slovenija-Avstrija (vrednost programov znaša 47.988.355 EUR; fin. vredn. prior. 3: cca. 12,4 mio EUR)
 1. Slovenija-Hrvaška (vrednost programov znaša 46.114.193,00 EUR; fin. vredn. prior. 3: cca. 5 mio EUR)
 1. Italija-Slovenija (vrednost programov znaša 77.929.954,00 EUR; fin. vredn. prior. 4: cca. 15,5 mio EUR).

Projektni partnerji bodo imeli priložnost, da skupaj s čezmejnimi partnerji prispevajo k ”odpiranju meja” z iskanjem novih razvojnih priložnosti izven meja in oblikovanju razvojnih rešitev na čezmejnem programskem območju med Slovenijo in Madžarsko, Slovenijo in Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško ter Slovenijo in Italijo.

 1. PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-MADŽARSKA

Skupna vrednost programa znaša 18,6 milijona evrov, od tega bo 14,8 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj naložb: ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine v dveh slovenskih in dveh madžarskih regijah. Program bo podprl razvoj trajnostne turistične dejavnosti, zlasti na podeželju. Naravne in kulturne znamenitosti bodo povezane z novimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi, ki bodo tvorile čezmejne turistične poti. Poleg tega bo program spodbujal sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Nove naložbe naj bi povečale število turistov v regiji, omogočile skupno organizacijo izobraževalnih dogodkov, povezanih s kulturno in naravno dediščino regije, ter povečale raven čezmejnega sodelovanja na ravni institucij.

 Višina sofinanciranja: do 85%

Predviden finančni okvir projektnih predlogov: 400.000 EUR – 700.000 EUR

Priporočljivo število projektnih partnerjev: 4-6

Upravičenci:

 • Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/ustanove in njihove organizacije, npr. uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne ustanove, muzeji, lokalne akcijske skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju transporta, itd.
 • Podjetja v državni lasti.
 • Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene skladno z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), turistična društva, organizacije za upravljanje s turističnimi destinacijami.
 • Cerkvene ustanove/organizacije na Madžarskem.
 • Zbornice in strokovna združenja.
 • Evropska združenja za teritorialno sodelovanje.

Upravičeno območje: Podravske in Pomurske statistične regije v Sloveniji ter regiji Vas in Zala na Madžarskem.


Upravičeni projekti:

 • varstvo okolja, energetska učinkovitost, obnovljiva energija;
 • socialne storitve (socialne inovacije), zdravstvo;
 • zaposlovanje;
 • prostorsko načrtovanje, regionalni razvoj;
 • dostopnost, transport;
 • civilna zaščita in preprečevanje ter upravljanje skupnih tveganj;
 • sodelovanje na področju kulture.

 

 2. PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA

Skupna vrednost programa znaša 57,2 milijona evrov, od tega bo 4,9 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj naložb: Na čezmejnem območju z Avstrijo so za Slovenijo ključni tematski cilji krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, izboljšanje konkurenčnosti MSP ter varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Višina sofinanciranja: do 85%

Predviden finančni okvir projektnih predlogov: 400.000 EUR – 700.000 EUR

Upravičenci: podjetja, občine, razvojne agencije, zbornice, zavodi,…

Priporočljivo število projektnih partnerjev: 4-6

Upravičeno območje:

 • Slovenija (Gorenjska, Savinjska, Koroška, Podravska, Osrednjeslovenska, Zasavska in Pomurska)
 • Avstrija (Vzhodna štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Upravičeni projekti:

 • raziskave in razvoj,
 • povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij,
 • ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • izboljšanje učinkovitosti javne uprave.

 

 3. PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA

Skupna vrednost programa znaša 55,6 milijona evrov, od tega bo 46,1 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj naložb: Cilj naložb bo zmanjšanje poplavne ogroženosti, ohranjanje in trajnostne rabe naravne (op. skoraj 40 odstotkov programskega območja je v Naturi 2000) in kulturne dediščine ter sodelovanje javnih služb za zagotovitev kvalitetnega dostopa do javnih storitev (zdravstvo, socialno varstvo, varnost in storitve trajnostne mobilnosti) prebivalcem obmejnega območja.

Višina sofinanciranja: do 85%

Predviden finančni okvir projektnih predlogov: 400.000 EUR – 700.000 EUR

Upravičenci: neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, ministrstvo, javni organi na nacionalni/regionalni/lokalni ravni, MSP-ji.

Priporočljivo število projektnih partnerjev: 4-6

Upravičeno območje:

 • Slovenija (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, JV Slovenija, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Obalno-kraška).
 • Avstrija (Primorsko-goranska, Istarska, Zagreb, Zagrebačka, Krapisnko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Karlovačka).

Upravičeni projekti:

 • čezmejno obvladovanje poplavnih tveganj;
 • ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov;
 • zdravo, varno in dostopno obmejno območje.