Javni razpis E3URE-2013-2

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

 

Razpisnik: E3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica

 

Datum objave: 8.11.2013

 

Namen: Podelitev nepovratnih sredstev za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije.

 

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 400.000 EUR

 

Višina sofinanciranja:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja,
 • 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Nepovratna sredstva bodo prejeli projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih razpisa dosega vsaj 2.000,00 EUR.

 

Upravičenci:

 • poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti),

Samostojni podjetniki posamezniki lahko na tem javnem razpisu kandidirajo samo kot izvajalci v primeru pogodbenega zagotavljanja prihrankov.

 

Upravičeni stroški:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji;
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin;
 • programi izvajanja energetskih pregledov;
 • programi informiranja in ozaveščanja.

 

Rok prijave: najkasneje do 10. 12. 2013 do 14.00 ure.