EKO INNOVATION

Javni razpis za CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2013

 

eco innovation logo

 

Razpisnik: Evropska komisija

Predmet razpisa:Predmet razpisa so eko-inovativni projekti povezani z eko-inovativnimi izdelki, tehnikami, storitvami in procesi, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje ali ki prispevajo k optimalni rabi virov ter še niso prodrli na tržišče. V ospredju so posebne prednostne naloge, ki se vzpostavijo ob upoštevanju njihovega pomembnega vpliva na okolje in politične prednostne naloge Evropske unije.

Namen:  namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov pomagati eko-inovativnim izdelkom, tehnikam, storitvam in procesom prodor na trg.

Predvidena višina nepovratnih sredstev:

okvirna skupna višina sredstev za razpis 2013 je 31.585.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov.

Upravičenci: upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so vse pravne osebe, bodisi zasebnega ali javnega prava. “Pravna oseba” pomeni vsak subjekt, ustanovljen v skladu z nacionalno zakonodajo sedeža podjetja – EU zakonodaja ali mednarodna zakonodaja pravnega značaja in ki v svoji vlogi uresničuje pravice in obveznosti.

Subjekti, ki niso pravnega značaja  v skladu z nacionalno zakonodajo, lahko tudi kandidirajo na razpis CIP pobude Eko-inovacije, pod pogojem, da jih zastopajo njihovi predstavniki, ki se v njihovem imenu obvezujejo prevzeti vse pravice in finančne odgovornosti.

Kandidati morajo imeti sedež podjetja na enem izmed ozemlju držav članic Evrope in ki se nahajajo v eni izmed naslednjih držav:

– držav članic EU,

– držav EFTA območja, ki so članice EEA območja (Norveška, Islandija, Lihtenštajn)

– pridruženih članic EU ali držav kandidatk za vstop v EU, ki črpajo iz predpristopnih sredstev (Albanija, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Izrael, Črna Gora, Srbija in Turčija),

– druge države nečlanice EU, če imajo ustrezno pogodbo v veljavi (trenutno brez).

Upravičeni stroški: stroški opreme in infrastrukture, vključno z materiali, postopki, tehnikami ali metodami, ki so predlagane za izvedbo projekta.

Rok prijave:

05.09.2013