Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation Pilot

 

V okviru EU programa za raziskave in inovacije OBZORJE 2020 poteka nov program Fast Track to Innovation Pilot, ki je namenjen inovativnim projektom podjetij in raziskovalnih organizacij, katerega osnovni namen je pospešiti razvoj inovativnih rešitev na področju proizvodov, procesov, storitev in poslovnih modelov.

Glavne teme razpisa po področjih:

 • Vodilni položaj v tehnologijah omogočanja in industrijskih tehnologijah:
  • informacijsko-komunikacijska tehnologija;
  • nanotehnologija, napredni materiali, napredna proizvodnja in obdelava ter biotehnologija;
  • vesolje.
 • Družbeni izzivi:
  • zdravje, demografske spremembe in blaginja prebivalstva;
  • varnost hrane, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske, obmorske in sladkovodne raziskave ter bioekonomija;
  • zanesljiva, čista in učinkovita energija;
  • pameten, okolju prijazen in povezan prevoz;
  • podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin;
  • Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoča, inovativna in reflektivna družba;
  • varna družba – zaščita svobode in varnosti v Evropi.

Izdelek/storitev, ki predstavlja inovacijo mora biti razvit do 6. stopnje tehnološkega razvoja (TRL – tehnološki sistem/model podsistema ali demonstracijski prototip v ustrezno oblikovanem okolju), kar pomeni, da se rešitev razvije do te meje, da je primerna za vstop na trg.

Višina sofinanciranja: do 3 mio EUR oz. največ 70% sredstev za zasebne profitne subjekte in 100% sofinanciranje za ne-profitne subjekte.

Trajanje projekta: do 36 mesecev

Dodatni pogoji za prijavo:

 • Konzorcij morajo sestavljati najmanj trije partnerji iz treh različnih držav ter največ 5 partnerjev.
 • Konzorcij mora vsebovati udeležence iz industrije, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije in druge akterje na področju inovacij.
 • Vsi partnerji v konzorciju morajo biti iz EU ali povezanih držav.

Rok za prijavo:  29.04.2015 , 01.09.2015. , 01.12.2015 , ter trije roki v letu 2016.