Javni razpis 23SUB-CTP13

Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nakup okolju prijaznejših težkih tovornih vozil in avtobusov 23SUB-CTP13

 

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana

Datum objave: 15.11.2013

Namen: Razpisnik bo sofinanciral nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in težkih tovornih vozil z EURO V EEV ali EURO VI motorjem kategorije N3 ali M3, ki so bila prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva v obliki državne pomoči

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 4.000.000 EUR

Višina sofinanciranja:

Za posamezno novo vozilo:

standarda EURO V EEV, kategorije N3 znaša:

– 3.000 € za mikro in majhna podjetja,

– 2.550 € za srednja podjetja,

– 1.950 € za velika podjetja;

standarda EURO VI, kategorije N3 znaša:

– 6.050 € za mikro in majhna podjetja,

– 5.000 € za srednja podjetja,

– 3.850 € za velika podjetja;

standarda EURO V EEV, kategorije M3 znaša:

– 3.000 € za mikro in majhna podjetja,

– 2.700 € za srednja podjetja,

– 2.450 € za velika podjetja;

standarda EURO VI, kategorije M3 znaša:

– 10.000 € za mikro in majhna podjetja,

– 9.000 € za srednja podjetja,

– 8.000 € za velika podjetja.

Upravičenci: Na javnem razpisu lahko sodeluje imetnik prevozniške licence s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti 49.410 Cestni tovorni promet in 49.31 Mestni in primestni kopenski potniški promet.

Upravičeni stroški: nakup novih vozil z EURO V EEV ali EURO VI motorjem kategorije N3 ali M3, ki ga je vlagatelj kupil od 1. 1. 2010 dalje.

Rok prijave: najkasneje do 29. 11. 2013 oziroma do porabe sredstev.