JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2013-3

JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2013-3

 

Razpisnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Datum objave: 8.11.2013

Namen: Dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo investicij, ki povečujejo energetsko učinkovitost,v zasebnem industrijskem in storitvenem sektorju.

Predvidena višina nepovratnih sredstev: 296.214,00 EUR

Višina sofinanciranja:

  • od 30% do 50%, glede na velikost podjetja oziroma
  • maksimalno 94,00 €/MWh doseženega letnega prihranka energije

Upravičenci:

Vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)  ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS.

Upravičeni stroški:

  1. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
  2. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
  3. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
  4. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
  5. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
  6. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
  7. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
  8. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;

 

Rok prijave: prvi rok 12.11.2013, zadnji 06. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev