Brez kategorije

Vavčerji, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila: Vavčer za pripravo digitalne...

Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022   Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo...

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.   Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da...

Javni poziv za vavčerje, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI Slovenski podjetniški sklad je 22.02.2019 objavil štiri nove vavčerske javne pozive, ki se nanašajo na POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI. Podjetja bodo v okviru...

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje...

Vavčer za certifikate kakovosti   Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi in vzdrževanju...

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega...

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018. Predmet javnega razpisa so naložbe v...

P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za...

Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018 Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva...

Sredstva za energetske sanacije

6. november 2018 | Rubrika: Brez kategorije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in...

Ugodno financiranje preko SID banke    SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije,...