Brez kategorije

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega...

Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018. Predmet javnega razpisa so naložbe v...

P7R - Mikrokrediti na problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na problemskih območjih. Značilnosti mikrokredita: – posamezno podjetje lahko zaprosi za...

Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa-B2 2018 Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 14.12.2018 objavila Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce...

Nepovratna sredstva za večje začetne investicije na problemskih območjih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih. Na voljo so nepovratna sredstva...

Sredstva za energetske sanacije

6. november 2018 | Rubrika: Brez kategorije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in...

Ugodno financiranje preko SID banke    SID banka nudi programe neposrednega financiranja za mala in srednje velika podjetja, na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo  internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije,...

Odprl  se je javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za naložbe na področju proizvodnje polproizvodov v lesarstvu. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti. To so lesne plošče vseh vrst,...

Ponovno je objavljen javni razpis, ki nudi nepovratne spodbude za naložbe na področju predelave kmetijskih proizvodov. PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  za leto 2018 Razpisnik:...

Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih...

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij. Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina...

Obveščamo vas, da  se bliža rok za oddajo vlog na javni razpis "SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali...

Objavljen je javni razpis za nepovratna sredstva na področju prve stopnje predelave lesa. Upravičenci: Do podpore so upravičene gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki...